Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни е изготвена в съответствие с действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

“ВАЛЕНТИН” ЕООД (наричано по-долу VALENTIN или „Администратор“ ), като администратор на лични данни, събира и обработва Вашите данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, касаещ защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива. Прозрачността е един от основните принципи на тази правна рамка и чрез настоящия документ, искаме да ви информираме за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни. Запазваме си правото да актуализираме и променяме настоящата Политика за поверителност. Изменената версия се публикува на нашия уеб сайт, където може да проверявате актуалното ѝ съдържание.

Изложената информация има за цел да ви информира за всички аспекти на обработката на личните ви данни от VALENTIN и правата, които имате във връзка с тази обработка.

За допълнителна информация, относно обработването на вашите данни, можете да се свържете с нас на електронна поща с адрес office@valentin.bg.

КОИ КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ НИЕ

За разглеждането и иползването на този сайт не се изисква да се регистрирате или да ни предоставяте информация за Вас. Ако решите все пак да ни предоставите лична информация Вие решавате какво да влючва тя. Информацията, която получаваме доброволно от Вас, например при попълване на формата за контакт на сайта, може да съдържа вашия адрес на електронна поща, телефонен номер, име.

Начините за събиране на лична информация, които използваме са следните:

  • Форма за контакт, чрез която осъществяваме връзка с Вас, за да отговарим на отправени към нас запитвания през сайта.
  • Електронна поща

Ние не събираме, нито обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 18 години.

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ И ОСНОВАНИЯТА НА ОБРАБОТВАНЕТО

Събраните лични данни се използват само за целите, за които са предоставени, а именно за индентификация на Вашите запитвания, подадени през формата за контакт или друг онлайн канал за обслужване на клиенти. След като се изпълнят целите на събраната информация, VALENTIN има отворността веднага да я унищожи, освен в случаите, в които е налице друг определен от закона срок за тяхното съхранение.

В сайта valentin.bg можете да влезете и чрез Вашия профил във Facebook или Google. Ако изберете един от тези варианти, ще бъдете насочени към страницата Facebook Admin / Google LLC, където ще бъдете уведомени за предаването на Вашите данни на VALENTIN. Можете да разгледате политиките за поверителност на Facebook и Google като последвате следните връзки:

https://www.facebook.com/about/privacy

https://policies.google.com/privacy

УПОТРЕБА НА „БИСКВИТКИ“

В нашия уебсайт можем да съхраняваме и събираме информация посредством употребата на „бисквитки“ (cookies) . „Бисквитките“ представляват малки файлове, които се съхраняват на вашия компютър и браузърът Ви запаметява. Те не се отразяват на работата на Вашия компютър, не съдържат никакви вируси. Повечето от „бисквитките, които използваме, са така наречените „Бисквитки на потребителска сесия“. Те автоматично се изтриват от твърдия Ви диск след като Вашето посещение на сайта ни приключи.

Информацията, съдържаща се в „бисквитките“, ни дава определена яснота относно поведението Ви при сърфиране в нашия уебсайт и ни помага да адаптираме неговите функционалности към Вашите нужди. Препоръчваме Ви да не настройвате браузъра си така, че той да блокира „бисквитките“, тъй като това ще Ви попречи да се движите свободно от страница на страница и да се възползвате от всички функции на уеб сайта на VALENTIN.

Моля, прочетете нашите Правила и условия за използване на сайта ни и Политика за използване на „бисквитки“, за да научите повече за това как ги използваме и как можете да ги управлявате.

ЗАЩИТА НА НАШИТЕ ЗАКОННИ ИНТЕРЕСИ

Възможно е да има случаи, в които да използваме или предаваме информация, с цел защита на търговската ни дейност. Те могат да включват мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата на VALENTIN срещу кибератаки и мерки за управление на различни други рискове. Предприеманите от нас мерки в тази посока ще гарантират баланс между Вашите основни права и нашите търговски интереси.

КОЛКО ВРЕМЕ ПАЗИМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

По правило, ние пазим Вашите лични данни, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение. След отпадане на основанието за тяхното обработване, ние ще положим всички необходими усилия за изтриване и унищожаване на Вашите данни, без ненужно забавяне.

ПОТЕНЦИАЛНИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

VALENTIN не предоставя Вашите лични данни на трети лица, освен ако специален закон не изисква това. Когато специален закон изисква това, можем да разкриваме лични данни и на определени държавни органи, като гарантираме, че това ще се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ СИГУРНОСТТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме най-съвременните технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, достъп, промяна или разпространение на вашите данни от неоторизирани лица. Независимо от това, неоспорим факт е, че гарантирана защита срещу всички заплахи никъде не би могла да бъде осигурена.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате:

  • достъп до Вашите лични данни, които VALENTIN съхранява
  • изтриване на личните ви данни (правото да бъдете забравени), ако считате, че обработването вече не е необходимо за целите, с които същите са събрани, като използвате връзката „Отпиши се“ в съобщенията, които получавате от нас или изпратите имейл съобщение с молбата си на office@valentin.bg.Имайте предвид, че това право не може да бъде упражнено в случай, че специален закон предвижда изрично запазването на тези данни за определен срок.
  • да подадете възражение по отношение на обработването на Вашите лични данни, ако смятате, че правата ви за защита на данните са нарушени. Това става чрез депозиране на жалба пред компетентния надзорен орган по защита на данните в България, а именно: Комисията за защита на личните данни, с адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон: 02/91-53-519 или 02/91-53-555, Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Без да се засяга вашето законово право да подадете жалба до надзорния орган, ние Ви молим да се свържете първо с нас и за да разрешим проблема Ви по взаимно съгласие.